Bucksflor Kullanımı

Bucksflor – Kullanım Şekli ve Dozu

Özel Popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek be karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi bir bildirim bulunmamamktadır.
Pediyatrik Popülasyon: 4 – 10 yaş grubu çocuklarda kullanımı uygundur.
Geriyatrik Popülasyon: Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.

© 2020 – Ulus İlaç | Tüm Hakları Saklıdır.